Met financiële steun van:
M2i NedCoat DCScoating Grunbauer Breedveld staal

Definitief ontwerp

Bij het Definitief Ontwerp worden de verkozen conserveringssystemen – voor bovenbouw, val, ballastkist en eventueel leuningen – getoetst op de functionele en eventuele esthetische eisen en uitgangspunten.

Systeem 1 en 2
Systeem 3 en 5
Systeem 4 en 6
Systeem 7 en 8


Systemen 1, 2, 3, 5 en 7
Dit zijn natlaksystemen. In verband met de mogelijkheden van conservering (applicatie) en onderhoud wordt (het ontwerp van de) staalconstructie getoetst aan de ontwerpaanbevelingen voor staalconstructies in klimaatklasse C3 of C4. De ontwerpaanbevelingen zijn te vinden in PSI-Bouw SCON-2007-498-TCE, klik hier voor de documentatie.

Systeem 4
Thermisch verzinkte onderdelen zijn te toetsen aan de hiervoor geldende ontwerpaanbevelingen.

Systeem 6
De toetsing van onderdelen met een duplexsysteem kan eveneens aan de hand van de ontwerpaanbevelingen voor de systemen 1, 2, 3 en 5.

Systeem 7
Voor de toetsing van onderdelen met een thermisch gespoten deklaag gelden de ontwerpaanbevelingen in FME Tech-Info-blad TI-05-25.

Ontwerpaspecten van corrosiewering met TSA (Thermisch gespoten aluminium)
Voor álle conserveringssystemen geldt dat ontwerpers moeten zorgen voor een applicatie- en onderhoudsvriendelijk ontwerp. Zo ook, bij de keuze van thermisch gespoten aluminium.
Bij bestaande constructies zijn voor TSA mogelijk aanpassingen noodzakelijk, zoals het dichtlassen van holle ruimten (‘afboxen’). Afboxen kan vereist zijn als de temperatuur tijdens het opspuiten te hoog oploopt (en de applicateur gevaar loopt) óf als onderdelen van de constructie met het spuitpistool moeilijk te bereiken zijn.

In het algemeen zijn bij TSA de volgende ontwerpaspecten van belang:

  • houdt 15-20 cm afstand tussen het spuitpistool en het oppervlak;
  • houdt 25-30 cm ruimte vrij voor manouvreren met het laspistool;
  • rond eventuele scherpe randen af, met een minimale afrondingsstraal van 3 mm;
  • voorkom openingen, kleiner dan 100 mm (zoals mouseholes, afwateringsgaatjes en laspoortjes);
  • vermijd moeilijk bereikbare plaatsen (‘mouseholes’). Hierdoor ontstaan lastige spuithoeken. De goede hechting en kwaliteit van een TSA-laag is – naast een schoon oppervlak – sterk afhankelijk van een gunstige spuithoek.

Systeem 8
Voor onderdelen die zijn toegerust met een thermisch gespoten deklaag én een esthetische verf gelden de aanbevelingen bij systeem 7 alsmede de richtsnoeren bij de natlaksystemen 1, 2, 3 en 5.

Leuningen
Leuningen worden zwaar mechanisch belast. Als geen kleur is gewenst, is staal zonder conservering toepasbaar. Let hierbij wel op het afstromen van roestwater. In andere gevallen is te kiezen uit de systemen 4, 6, 7 of 8 dan wel een poedercoating of roestvast staal.
Door de mechanische belasting is de onderhoudscyclus van leuningen korter dan van de andere constructie-onderdelen. Daarom is het raadzaam leuningen demontabel uit te voeren. Dit is uiteraard ook gunstig voor de montage.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2023      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey