Met financiële steun van:
M2i NedCoat DCScoating Grunbauer Breedveld staal

Voorlopig ontwerp

In deze fase vindt de keuze plaats van het conserveringsysteem per constructieonderdeel op basis van Life Cycle Costs (LCC). De keuze kan aan de hand van de grafiek. De systemen hierin zijn vooral toepasbaar in een spoorse omgeving. De grafiek geeft bij de systemen tevens een betrouwbare indicatie van de ontwikkeling van de Netto Contante Waarde (NCW).

Bij de systeemkeuze op basis van LCC wordt doorgaans de Netto Contante Waarde (NCW) bepaald. Hierbij is de zogeheten discontovoet (rentevoet) van belang. Naarmate de discontovoet hoger is, neemt de invloed van de (initiële) investering op de levensduurkosten toe. Hoe lager de discontovoet, des te groter is de invloed van de latere kosten (beheer- en onderhoud). Wordt gerekend met een discontovoet hoger dan de inflatie, dan neemt de NCW toe in de tijd. Bij de systemen in de grafiek is dit niet het geval.
De systemen in de grafiek komen overeen met acht systemen voor groot onderhoud van stalen bruggen, zoals eerder genoemd onder ‘Haalbaarheidsonderzoek’:

Systemen voor groot onderhoud stalen bruggen

Systeem GO-cyclus omschrijving duur
1 kort uit ISO 12944 met een polyurethaan-toplaag 30 jaar (onderroest1)
2 medium uit ISO 12944 met een polysiloxane toplaag 60 jaar (onderroest1)
3 medium uit ISO 20340 60 jaar (onderroest1)
4 medium thermisch verzinken 60 jaar (niet aan de kust)
5 lang uit ISO 20340 met een polyurethaan-tussenlaag 90 jaar (onderroest1)
6 lang duplex , 70 mm zink plus een systeem uit ISO 12944 90 jaar
7 lang metalliseren, 260 µm (zie OGOS) 90 jaar
8 lang metaliseren, 260 µm plus esthetisch verfsysteem > 90 jaar

1 Met onderroest wordt bedoeld dat bij beschadigingen corrosie optreedt.
2 De GO-cycli, gehanteerd in de normen, komen redelijk overeen met die van Prorail. Alleen de GO-cycli met een toplaag van polysiloxane en systeem 1 uit ISO 20340 verdient onderbouwing.
Klik hier voor bestekgegevens

Voor elk conserveringsysteem geeft deze website ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen systeem 1 en 2, systeem 3 en 5, systeem 4 en 6, en systeem 7 en 8. De relevante aspecten voor het ontwerp van de staalconstructie zijn te vinden in de Ontwerpspecificatie Staalconstructie. Klik hier voor de documentatie.

Ballastkist
De ballastkist bevindt zich in een beschut buitenklimaat, niet aan de zon blootgesteld. Hiervoor voldoet systeem 1.

Leuningen
Leuningen worden zwaar mechanisch belast. Als geen kleur is gewenst, is staal zonder conservering toepasbaar. Let hierbij wel op het afstromen van roestwater. In andere gevallen is te kiezen uit de systemen 4, 6, 7 of 8 dan wel een poedercoating of roestvast staal.
Door de mechanische belasting is de onderhoudscyclus van leuningen korter dan van de andere constructie-onderdelen. Daarom is het raadzaam leuningen demontabel uit te voeren. Dit is uiteraard ook gunstig voor de montage.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij de keuze en toepassing van de conserveringssystemen hebben specifieke aandacht gekregen binnen het PSI-Bouw project Professionalisering Staalconserveren. De resultaten van dit project, afgerond in 2007, zijn vastgelegd in de notitie SCON-2007-422-TCE (met Excel-bijlage).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2023      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey