Met financiële steun van:
M2i NedCoat DCScoating Grunbauer Breedveld staal

Initiatief

Voor het ontwerp en de conservering is de initiatieffase nog niet zo relevant. In deze fase staat immers nog niet vast of er wel een brug komt. Er wordt slechts bepaald dat een oeververbinding met een bepaalde capaciteit nodig is.

Keuze contractvorm
De contractvorm bij een infrastructureel project beïnvloedt de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de projectpartners. Maar de kennis, nodig voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een brug is onafhankelijk van de contractvorm.
Bij de keuze voor een geïntegreerde contractvorm moeten opdrachtgevers zich beseffen dat de exploitatiekosten met de uitvraag worden vastgesteld. Het is wenselijk een ontwerp te optimaliseren naar de exploitatiekosten dan wel levensduurkosten.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2023      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey