Met financiële steun van:
M2i NedCoat DCScoating Grunbauer Breedveld staal

Welkom.

Welkom in het Conserveringsinformatiesysteem: uw digitale steun bij het ontwerpen en beoordelen van staalconstructies op levensduur. In dit informatiesysteem heeft Bouwen met Staal – met medewerking van diverse deskundige organisaties op het gebied van ontwerpen en conserveren – de relevante en actuele informatie voor u verzameld en direct geschikt gemaakt voor de projectpraktijk. Bij de samenstelling van deze website zijn vooral het ontwerp op levensduur en robuustheid maatgevend geweest. Met deze ‘portal’ leiden wij u vanuit bouwsegmenten via archetypen, naar informatie die per bouwfase is gerangschikt. Per fase worden relevante onderdelen toegelicht en – waar nodig – verdiept met de rubrieken ‘item’ en ‘literatuur’. 

Op dit moment biedt het Conserveringsinformatiesysteem informatie over:

De andere onderdelen worden de komende periode ingevuld. U kunt zelf informatie aanbieden via ‘info aanbieden’.

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over het BrandInformatieSysteem? Stuur uw mail naar: info@bouwenmetstaal.nl.

Colofon
Conserveringsinformatiesysteem is een informatiesysteem over het ontwerpen van staalconstructies op levensduur met het oog op corrosie.

Uitgave
Bouwen met Staal, Zoetermeer.

Samenstelling: Tom Beljaars (Fecare), Arend Dolsma, Marco Pauw (Bouwen met Staal), Edward Uittenbroek (Coatingkennistransfer), Wim Verburg (Adviesbureau voor bouwmarketing)
Productie: Bruikman Reclame, Den Haag, LinkmasterMonkey.com, Hoofddorp

Het Conserveringsinformatiesysteem wordt mede mogelijk gemaakt door:


Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1273 • E info@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2024      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey